Garanti

Garantitid är 6 månader på arbete och reservdelar. Garantin täcker eventuella fel som uppstår på enheten i samband med reparationen eller om delen som vi bytt ut på din enhet ej fungerar korrekt. Garantin täcks inte om du tappat din iPhone, Samsung, Huawei etc och funktionen blir nedsatt. Då räknas garantitiden som förbrukad. Din reparation är alltid sparad i vårt system, så att du lättare kan få hjälp även om du tappat bort kvittot för den aktuella reparationen.

Din information är alltid säker med oss och hanteras enligt GDPR. Ingen information förs vidare till 3e part.