Skip links

Min Service Sverige AB (Lagamobilen.se) –
Allmänna villkor och köpvillkor

Dessa allmänna villkor och köpvillkor (”Villkoren”) gäller som en integrerad del av det avtal (”Avtalet”) mellan dig och Min Service Sverige AB (“Min Service Sverige AB”, ”Lagamobilen.se”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som reglerar din beställning av produkter och tjänster samt ditt användarkonto. Genom att slutföra en beställning eller registrering

Mer information om Min Service Sverige AB, inklusive fullständig kontaktinformation, finns på www.lagamobilen.se (“Webbplatsen”). Du kan alltid nå oss via info@lagamobilen.se.

Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkt 11 nedan.

 1. Beställning

För att handla på Webbplatsen ska du ha fyllt 18 år eller ha målmans godkännande (målsmans godkännande lämnas i noteringsfältet i kassan med uppgift om målsmans namn och telefonnummer, i annat fall annuleras ordern). För att handla på Webbplatsen måste du också acceptera Villkoren.

När du har slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. I bekräftelsen finner du nödvändiga uppgifter om beställda produkter och tjänster, pris, fakturerings- och leveransadress. Avtal om köp av produkt eller tjänst ingås när du har tagit emot orderbekräftelsen.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du utan dröjsmål kontakta oss via e-post till info@lagamobilen.se.

 1. Användarkonto

För att förenkla beställningar och köp har du möjlighet att registrera ett användarkonto när du handlar på Webbplatsen. Du måste godkänna dessa Villkor och bekräfta att du har tagit del av vår integritetspolicy innan du kan använda får tillgång till ditt användarkonto.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter vid registrering av ditt användarkonto och att du ser till att hålla uppgifterna uppdaterade. Du ansvar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående.

Du ansvarar för att förvara personlig och användarspecifik information avseende användarkontot på ett betryggande sätt och att du inte avslöjar denna information för någon obehörig. Om du misstänker att någon obehörig har fått del av sådan information, eller om du misstänker att ditt konto missbrukas på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@lagamobilen.se.

Vi förbehåller oss rätten att vägra registrering, och att avbryta tillhandahållande av användarkonto, om det finns skäl att befara att du använder eller kommer att använda ditt konto i strid med lag, författning eller annan föreskrift eller i strid med Avtalet inklusive dessa Villkor.

 1. Priser och produktinformation

Alla priser i butiken anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25 % moms. Angivna priser gäller tills vidare. Eventuella leveransavgifter presenteras alltid innan din beställning blir bindande.

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, till exempel felaktiga produktbeskrivningar eller tekniska specifikationer, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information om lagersaldo. Vi förbehåller oss rätten att när som helst korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen. Vid uppenbart felaktigt prissatta produkter eller tjänster förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar.

Vi garanterar inte att bilderna på Webbplatsen återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet eller upplösning. Vi försöker dock alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

 1. Betalning

Tillgängliga betalningssätt visas på Webbplatsen i samband med att du registrerar en beställning. De olika betalningsmetoderna kan vara förenade med särskilda villkor för respektive metod. Du ges alltid tillgång till sådana särskilda villkor innan din beställning blir bindande.

 1. Leverans

Våra normala leveranstider är 1-3 arbetsdagar. Beställningar lagda under helger skickas tidigast efterföljande vardag.

Om du beställt en RescueBox kommer reparationen utföras skyndsamt efter det att defekt enhet mottagits.

Reparation av defekta enheter påbörjas normalt inom 1 arbetsdag efter mottagandet och slutförs normalt inom 2 arbetsdagar, med undantag för fall av reservdelsbrist eller de fall där kompletterande arbete/kostnadsförslag är aktuellt.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss via e-postadress till info@lagamobilen.se.

 1. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. Ångerrätten omfattar enbart fysiska varor och ej våra olika reparationstjänster.

Vid köp av en RescueBox gäller ångerrätten endast fram till dess att din reparation har påbörjats. Så snart en reparation har påbörjats föreligger ingen ångerrätt. Notera att reparationen anses påbörjad så snart din defekta enhet tagits emot av oss.

Vid köp av displayskydd eller liknande där du önskar få produkten monterad av oss, föreligger ingen ångerrätt när produkten har monterats på din enhet.

Så nyttjar du din ångerrätt

Om du vill göra gälla din ångerrätt måste du meddela oss om detta. Ångermeddelande ska skickas via e-post till info@lagamobilen.se. I meddelandet ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

Du bör omedelbart och senast inom 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Du står för returfrakt, leverans och ansvarar för produkternas skick vid retur. Produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Ångerrätten gäller inte vid:

 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
 • Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
 • Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
 • Tjänster som har påbörjats och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. Notera att reparationstjänsten ServiceBox anses påbörjad (och ångerrätten förfallen) så snart din enhet tagits emot av oss.

Ångerrätt gäller enbart privatpersoner. Köps som görs av näringsidkare omfattas inte av ångerrätt.

Mer information om ångerrätt

För mer information om den lagstiftade ångerrätten, se https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/.

 1. Garanti, reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer till dig åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

Garantier

Vi lämnar 1 års garanti på samtliga utförda reparationer, detta inkluderar både arbete och reservdelar. Garantin gäller för ursprungliga fel och omfattar inte skador som uppkommit av yttre åverkan, så som exempelvis tapp- eller fuktskador, eller fel som uppkommit genom att produkter inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för onormalt brukande eller vanvård, utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska eller byggts om eller ändrats. Garantin omfattar inte heller produkter av förbrukningskaraktär såsom uppladdningsbara batterier eller data som lagras på lagringsmedia (t.ex. mobiltelefoner och minneskort).

När garantin är utgången föreligger fortsatt reklamationsrätt enligt nedan.

Reklamationer

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att reklamera felaktiga produkter och tjänster i upp till 3 år efter att du har fått en vara eller en tjänst har fullgjorts.

Eventuella fel och defekter ska så snart som möjligt reklameras till info@lagamobilen.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om vi av någon anledning inte kan åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten eller tjänsten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

 1. Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på Webbplatsen https://lagamobilen.se/dataskyddspolicy. Vi använder också cookies på Webbplatsen, information om hur vi använder cookies finns tillgänglig via https://lagamobilen.se/cookie-policy.

 1. Tillgänglighet

Webbplatsen och ditt användarkonto är normalt tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Vi garanterar dock inte att Webbplatsen och användarkontot är fria från fel eller avbrott under nämnda tid och förbehåller oss rätten att när som helt utföra normalt underhåll av Webbplatsen och användarkontot och att åtgärda eventuella brister i desamma.

 1. Ansvarsbegränsning

Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför vår kontroll (force majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, ändrad lagstiftning, förminskad fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, inklusive eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör. Om force majeure råder i mer än 2 månader har du och/eller Min Service Sverige AB rätt att häva Avtalet utan några sanktioner.

 1. Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i Villkoren. Ändringar av Villkoren publiceras online på Webbplatsen. Observera att du vid beställning är bunden av de Villkor som är publicerade vid tidpunkten för din beställning.

 1. Tvist och lagval

Om en tvist inte kan lösas i samförstånd mellan dig och Min Service Sverige AB, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt.

 

Dessa Villkor gäller från den 01/06/2023 och tills vidare.

This website uses cookies to improve your web experience.